Kiralık Konak

Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Fiction

 İndir
29,387

Kısa Tanıtım

Kiralık Konak, Osmanlı devletinin çöküş dönemine rastlayan 2.ci Meşrutiyet yıllarında, Istanbul'da batılılaşma özentisi ile geleneksel değerlerin uyuşmamasını ve kuşaklar arasındaki farklı değer yargılarının çatışmasını irdeleyen bir romandır. Roman 20.ci yüzyılın en önemli Türk romanlarından biri olarak kabul edilmekle beraber üzerindeki çalışma ve eleştiriler hep yüzeysel kalmıştır. Hem tutucu kesim hem de batı taraflısı kesim roman hakkında ayrıntılı bir irdeleme yapmaktan çekinmiştir. Bunun nedeni romanın iki tarafın da eksiklerini ortaya koyması olabilir. Romandaki bir çok çelişkiler günümüzde hala daha batı taraflısı kesim ile tutucu kesim arasında yaşanmaktadır.

 

Copyright © sanal-kitap.com All rights reserved.