İkinci Abdülhamid'e Sunulan Lahiyalar

Okan Oğuz

Literature History Culture-Social

 İndir
3,481

Kısa Tanıtım

Bu çalışma Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’nde (BOA) Yıldız Tasnifi’nde bulunan ve 1876-1908 tarihleri arasında II. Abdülhamid’e takdim edilmiş olan lâyihaların tasnif ve değerlendirmesini konu edinmiştir. Türk devlet geleneği içerisinde devlet adamlarının sultana siyasetname, nasihatname sunma geleneği Osmanlı Devleti’nde Koçi Bey’in Risalesi ve onu takip eden lâyihalar ile devam etmiştir.

 

Copyright © sanal-kitap.com All rights reserved.